Opnieuw is er een nieuwsbrief van Mark en Corine Godeschalk | maart 2018:

In deze nieuwsbrief vertellen Mark en Corine over hun teleurstelling dat door de veiligheidssituatie in Congo zij nog niet kunnen beginnen. We vertrouwen erop dat de Heere hen draagt en de deuren opent om daadwerkelijk het werk weer op te pakken. Op Zijn tijd …

Laten we als uitzendende gemeente met ons gebed en onze financiële middelen om hen heen staan!

Voor meer informatie over hun werk geven we ook de link naar hun GZB project door.

Mocht u het werk van Mark en Corine in Congo willen ondersteunen dan kunt u een gift aan hen overmaken:

IBAN NL91INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen,
o.v.v. Mark en Corine Godeschalk.