Nieuw orgel

Huidig orgel

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gemeenteleden,
Zoals u weet hebben de kerkrentmeesters van de voormalige Ontmoetingskerk hun orgel aan ons geschonken, met de wens om het eenmaal weer in volle glorie te kunnen beluisteren. Onze kerkrentmeesters hebben het orgel ook in dank aanvaard en er is inmiddels een Orgelcommissie gevormd die met deze activiteiten aan de slag is gegaan.
De reden voor de aanvaarding van dit orgel is het feit dat ons eigen orgel qua klank en draagkracht eigenlijk te licht is samengesteld, waardoor bijna altijd de hoge tonen overheersen en het zware dragende geluid onvoldoende de kerk wordt ingebracht. In zijn opzet is het  huidige orgel ook eigenlijk voor een kleinere kerk en ruimte samengesteld.
Het nieuwe orgel heeft deze beperkingen absoluut niet en een externe orgeladviseur heeft dit ook bevestigd. Het nieuwe orgel zal de gemeentezang veel beter kunnen begeleiden.  De harde/schelle tonen van het huidige orgel, zullen door de bredere en zwaardere tonen van het nieuwe orgel veel minder overheersen in de totale klank.

De commissie heeft zich ten doel gesteld om de vervanging van het kerkorgel nog dit jaar te realiseren, dus  voordat  Ds. Marchand met emeritaat gaat. Voor de herplaatsing zijn uiteraard wel enige financiën noodzakelijk;  een eerste begroting komt uit op ca. € 31.000,-.
Om met dit budget een begin te maken heeft de Orgelcommissie een  actie uitgedacht; namelijk het toedelen van de orgelpijpen aan de gemeenteleden.  Op die wijze wordt het orgel van ons allemaal en kunt u uw eigen orgeltoon straks terug horen in de erediensten.

We hebben als commissie deze actie:  ‘Adopteer een orgelpijp’   genoemd, waarbij u zich via een geldbedrag en een door de kerkrentmeesters  uitgereikt certificaat,  de ‘eigenaar’ van een orgelpijp mag noemen.  We nemen daarbij aan dat u er geen bezwaar tegen heeft als de pijp wel netjes in het orgel blijft staan,  anders blijft er erg weinig orgelklank  over.

Hoe werkt het ?  Wij hebben een aantal  bijzondere  registers van het nieuwe orgel  ter beschikking gesteld voor een eerste adoptie en daar ook een geldbedrag aan gekoppeld, welke afhankelijk is van de grootte van de pijp. De gekozen registers zijn over het hele orgel verdeeld, zodat er nu orgelpijpen geadopteerd kunnen worden van het Pedaal (voetklavier);  het Hoofdwerk ( 1-e toetsklavier) en het Borstwerk ( 2-e toetsklavier).
De indeling  is als volgt:

Voor het Pedaal:                                       de bedragen  € 200;  € 150,-  en € 100,-

Voor het  Hoofdwerk (manuaal 1):          de bedragen  €150;  € 100;  € 80;  € 50 en  €20,-.

Voor het  Borstwerk ( manuaal 2):           de bedragen  €150; € 100; € 50;  € 20 en € 10,-

U kunt meedoen door een bedrag over te maken naar de rekening van de kerkrentmeesters:
NL 61 RABO 0345 2028 48; t.n.v. Hervormde Gemeente Nwk ad IJssel met daarbij de vermelding “Gift voor het nieuwe orgel”.

Mocht u een gekozen hebben voor een klaviernaam (Pedaal/Man.1/Man. 2), vermeld dan het gekozen klavier en uw naam en adres.  Op basis hiervan wordt dan door de Orgelcommissie een  Orgelpijp voor u geselecteerd  en op het  Certificaat vermeld  en aan u uitgereikt of verstuurd.

Als u deel wilt nemen aan deze actie kunt u hier de folder downloaden en ondertekenen.

Bij adopties boven de € 100 wordt tijdens  de ingebruikname een specialiteit aangeboden en krijgt u in ieder geval uw eigen pijp uitgebreid te horen,  om hem vervolgens niet meer te vergeten en in de diensten weer terug te horen. U kunt uiteraard ook meerdere pijpen adopteren of een heel register. Neemt u in dat geval even contact  op met de Orgelcommissie. Giften buiten deze actie om zijn uiteraard ook welkom,  deze zijn eveneens fiscaal aftrekbaar. Contactpersonen voor deze actie zijn:  Dick Alblas,  Rob van Esseveldt  en  Henric Doeve.

Tot slot nog de huidige situatie en de impressie van het eindresultaat:

Huidige opstelling in de kerkzaal

Impressie toekomstige opstelling kerkzaal