De laatste tijd horen en lezen we dat de economie goed draait. De lonen moeten weer stijgen. En ook het aantal WW-ers heeft een historisch dieptepunt bereikt. 

Dit laatste is nog nooit voorgekomen!

Het zijn hoopgevende berichten maar er zijn nog steeds mensen die wél een vorm van armoede kennen.
De Voedselbank Rotterdam zorgt óók in (het rijke)Zuidplas dat er wekelijks gegeten kan worden!

Om e.e.a. concreet te maken benoem ik 2 categorieën: (ex)werkende en mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

  1. In een mensenleven kan er van alles gebeuren waardoor iemand in financiële problemen komt. Dit kan echt iedereen overkomen en ook binnen onze gemeente zijn er personen die dit aan de lijve hebben meegemaakt! Redenen kunnen binnen – door bijvoorbeeld te dure uitgaven op basis van inkomen (o.a. creditcardgebruik) – of buiten – bijvoorbeeld door een reorganisatie/faillissement van zijn of haar werkgever – de invloedsfeer van de persoon liggen.
  2. Wanneer iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt (vanaf 2018 68 jaar) ontvangt men een AOW en eventueel een pensioenuitkering. Het laatste is geen vanzelfsprekendheid. En als deze uitkering er wel is, is het besteedbaar inkomen vaak lager als voor de pensioendatum. Daarbij stijgen veelal de uitgaven – zoals zorg/huur of boodschappen – terwijl de AOW en het  pensioen gelijk blijven.

Ook in onze kerk zijn er mensen die financiële problemen hebben. Als Diaconie willen we ze helpen. We kunnen dat niet door structureel  geld te geven maar we kunnen ze wel op weg helpen met ondersteuning.

Met het motto van het jaarthema “Open je ogen” doen we als Diaconie een oproep aan u/jou om  na te gaan of u/jij iemand kent die  hulp nodig heeft. Schroom ook niet om bij (financiële) problemen zelf contact op te nemen. We kunnen dan (al dan niet samen met Welzijn Zuidplas-budgetmaatje) kijken wat de mogelijkheden zijn. De Diaconie gaat vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw meldingen om. U kunt contact opnemen met één van de diakenen of mailen naar diaconie@hervormdnieuwerkerk.nl