Gemeente-avond: 70-jaar Israël

Op 14 mei 1948  riep David Ben Gurion de staat Israël uit. Dit jaar viert Israël het 70-jarig bestaan.

Vanuit historisch, politiek, maar ook vanuit Bijbels perspectief een zeer bijzondere en opmerkelijke gebeurtenis. Als christelijke gemeente voelen we ons nauw met Israël verbonden en daarom willen we op woensdagavond 13 juni om 20.00 uur als gemeente in het Kerkelijk Centrum gemeente dit bijzondere feit meevieren.

Tijdens deze avond willen we God danken voor Zijn trouw aan Zijn beloften.  Samen zingen we over Israël en Jeruzalem. Verder zullen we stilstaan bij de politiek-historische betekenis van dit jubileum, maar bovenal willen we nagaan wat de Bijbelse betekenis is van de weg die God met Zijn volk gaat.

Ds. C.J. Overeem uit Zegveld, tevens voorzitter van het Centrum voor Israël Studies zal ons hierover uitleg geven. Als je liefde voelt tot Israël, nodigen wij je en u uit om te komen en als Israël je minder zegt, dan nodigen wij je heel in het bijzonder uit. Uiteindelijk gaat het immers om de grote Koning. Ezechiël spreekt er al van in hoofdstuk 37: 22 ev. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één ​Koning​ als ​koning​ hebben. (..) Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. En Mijn Knecht ​David​ zal ​Koning​ over hen zijn. Voor hen allen zal er één ​Herder​ zijn.  

Wij hopen u 13 juni allemaal te ontmoeten.

Paul Vermeulen en Jaco van Hoorn