Uitnodiging Gideonontmoeting & Brunch 17 juni Esse 

Op deze Vaderdag is het thema “Goeie Genade” vanuit gedeeltes uit Efeze 1 en 2. Het zal gaan over het bemoedigen van elkaar, ook al zijn we niet perfect. Bemoediging hebben we nodig in alle fasen van het geloof. Als je nog niet gelovig bent, als beginnend christen, maar ook als je al lang geleden je hart aan Jezus hebt gegeven.

De Bijbel zegt: Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Dit geloof in Jezus als persoonlijke Verlosser zet grote krachten vrij. Het is dezelfde kracht als waarmee Hij uit de dood is opgestaan, die Hij aan zijn gemeente geeft. Paulus zegt hierover: Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Voelen wij deze kracht die we gekregen hebben en wat doen wij hiermee?

Vanaf 11 uur bent u van harte welkom in de Gideonschool Esse aan de Donge 3. Voorafgaand aan de ontmoeting hebben we een heerlijke brunch voor u klaarstaan. We beginnen om 12 uur zodat er ruim de tijd is om al het lekkers op te eten. Tot dan

Klik hier voor het programma van deze Gideonontmoeting!