Al jaren staat "iedere" zaterdag de oud-papier container bij het Kerkelijk Centrum aan de J.A. Beijerinkstraat.
Tussen 09:00 en 13:00 uur staan vrijwilligers klaar om het oud-papier in ontvangst te nemen.
De opbrengst is bestemd voor de Kerk.

Klik hier voor het nieuwe rooster van vrijwilligers in het jaar 2018.

Doordat het totaal van de maand december nog niet is doorgegeven tonen wij nog het staatje van de maanden van 2017.

2017 Opbrengst oud papier
Maand in kg € per kg totaal in €
Januari 11.870 € 0,067 € 795,29
februari 10.130 € 0,067 € 687,71
Maart 13.040 € 0,067 € 873,68
April 11.660 € 0,047 € 548,02
Mei 13.390 € 0,047 € 629,33
Juni 10.910 € 0,054 € 583,69
Juli 13.390 € 0,059  € 790,01
Augustus   6.350 € 0,049  € 311,15 
September  3.520

11.980

€ 0,049 

€ 0,025

€ 172,48

€ 299,50

Oktober  15.470 € 0,020 € 309,40
November  10.570 € 0,020  € 211,40
December       
    Totaal € 6.202,66

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank!