In een Christelijke gemeente horen de kinderen er helemaal bij! Zoals de kinderen in de Bijbel bij Jezus mochten komen, zodat Hij ze kon zegenen (Marc. 10:13-16), zo zijn de kinderen hartelijk welkom bij ons op de clubs.

Per leeftijdsgroep (afgestemd op groepen van de basisschool en klassen van het Voortgezet Onderwijs) ontmoeten de kinderen elkaar op een vast moment in de week. Door in de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen ontmoeten zij God. De programma's worden afgestemd op de ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Daarnaast is er elke clubavond ontspanning, creatieve- en soms ook sportieve inspanning!

Bij de club's maken we o.a. gebruik van de HGJB-Kinderwerk methode (Click). De drie achterliggende principes van deze methode zijn:   

1. De Bijbel staat centraal

In de programma's willen we jongeren zelf laten ontdekken hoe de Bijbel écht voor hen open gaat. We praten niet alleen over de Bijbel, maar gaan in gesprek met de Bijbel zelf. We leren kinderen op die manier ook zelf bijbellezen.

2. De leefwereld van kinderen is beginpunt

In de programma's stellen we niet zomaar een thema aan de orde, maar kijken we eerst waar de kinderen zelf zitten met hun vragen. Kinderen ontdekken op deze manier: het gaat deze avond over mij. De leefwereld van kinderen zie je ook terug in de manier waarop we kinderen aanspreken in het programma.

3. Kinderen ontdekken zelf

In de programma's worden geen voorgekauwde inleidingen aangeboden, maar werkvormen waarmee kinderen zelf aan de slag gaan. In ieder programma vind je meerdere ideeën voor een introductie, een Bijbelstudie en een verwerking. Ook wordt er aandacht besteed aan het samen zingen en bidden.

Alle clubs worden in "de Vluchtheuvel", Kerkgang 4, gehouden.

Mocht u meer informatie willen over het clubwerk in onze gemeente dan kunt u dit navragen bij een van de jeugdouderlingen van onze kerk:

Dick van Erk (tel: 0180 31914 / dickvanerk@online.nl)

Dave Noorlander (tel: 0180 315060 / da.noorlander@hetnet.nl)