Vrouwengesprekskring “Ora et Labora” komt één keer in de veertien dagen, van september tot mei, op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw ‘de Vluchtheuvel’, Kerkgang (bij de oude kerk).

Op deze avonden worden de Bijbelstudies uit ‘de Hervormde vrouw’ behandeld.

Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:
- De organisatie van de verkoping/fair
- De Bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond (klik hier voor meer informatie over de Vrouwenbond)
- Het bezoeken van de ringvergadering
- In het voorjaar Vrouwendag van de Hervormde vrouwenbond.

Er is sinds kort een eigen Facebookpagina.

Presidente:                                                     Secretaresse
Mevrouw L.A. Stolk - Slob                             Mevrouw C. Mouw - Grootendorst
010-2306269                                                 a-mouw@hetnet.nl