Om te geven moet er eerst geld ontvangen worden.doneren-wanneer-geven-we-het-meest-2377

Om het plaatselijk kerkenwerk te steunen kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de hervormde gemeente NL61RABO0345202848 (RABO)

Iedere kerkdienst is één collecte bestemd voor de diaconie. Ook ontvangt de diaconie geld van gemeenteleden tijdens huisbezoeken van dominee, pastoraal medewerker en kerkenraadsleden.

Ook is het mogelijk om geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie NL95RABO0345214943 (RABO)

De diaconie probeert zo goed mogelijk om te gaan en eerlijk te verdelen over de zeer vele verzoeken die de diaconie wekelijks krijgt.

De doelen zijn zeer divers van plaatselijk, regionaal, landelijk tot wereldwijd.

Sinds enkele jaren kiest de diaconie een maanddoel wat in de kerkbode “ in the picture” komt en extra onder de aandacht wordt gebracht. De diaconie geeft dan een bedrag van € 500,00. Klik hier voor het actuele maanddoel van de diaconie.

Naast het maanddoel steunt de diaconie ook projecten voor langere tijd. In 2015-2016 vragen wij uw aandacht voor NOAD. Dit is een project van www.kerkinactie.nl.
Klik hier voor meer informatie over het project NOAD.

Bij nood zoals aardbevingen, overstromingen of Ebola wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met christelijke organisaties. Die collectes worden minstens een week van tevoren aangekondigd en extra onder de aandacht gebracht.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de diakenen van onze gemeente dan kunt u hieronder uw bericht versturen.