Doel van de maand april: Het Philemon Project in Beirut

  

Via de GZB willen we deze maand het Philemon Project in Beirut ondersteunen. In Libanon, een land met ongeveer 4 miljoen inwoners verblijven op dit moment meer dan 1 miljoen vluchtelingen met name van Syrische afkomst.

Ook hier, in de brandhaard van het Midden-Oosten is de kerk nog steeds present en zet zij zich in om verschil in mensenlevens te maken door het verspreiden van de liefde van Jezus Christus op allerlei praktische manieren. Dit is meer dan ooit nodig. De vluchtelingen hebben een moeilijke positie in de Libanese maatschappij en er is sprake van achterstelling en grote armoede. Daarnaast draagt elke vluchteling wonden en littekens van de oorlog met zich mee. Het Philemon Project in Beirut zet zich in voor vluchtelingenkinderen en hun families. Er wordt christelijk peuter- en kleuteronderwijs gegeven om de kinderen te helpen gezond te ontwikkelen en stabiliteit en structuur in hun leven terug te vinden. Daarnaast wordt er pastorale zorg en opvoedingsondersteuning aangeboden voor de ouders en andere familieleden.

De Preschool (peuteropvang) van het Philemon Project startte eigenlijk met slechts 1 kind in 2013 – het 8 maanden oude zoontje van een Ethiopische huishoudelijke hulp. De enige betaalbare optie die de moeder had voor kinderopvang was een illegale dagopvang waar kinderen voor een groot deel van de dag vastgebonden werden aan hun stoeltjes. Een kleine groep christelijke vrouwen kon het beeld van de 2-, 3-jarige kinderen die in deze toestand moesten opgroeien niet uit hun  hoofd krijgen. Bij hen groeide de visie om een nieuwe dagopvang te starten waar christelijke liefde en zorg de boventoon voerde.

Eind maart 2013 werd begonnen met het verbouwen van een deel van het Armeense bejaardenhuis in een arme buitenwijk van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Het programma draait goed en heeft een duidelijke impact op de hele gemeenschap. Mensen weten het Philemon Project te vinden en vertellen dat ze zien dat de medewerkers volgelingen van Jezus zijn in woorden en daden. Het evangelie wordt gedeeld met de mensen door een houding van nederigheid, liefde, vriendelijkheid en respect. Onderwijl wordt op allerlei momenten verteld over het leven, het werk, de dood en opstanding van de Heere Jezus.

Door het programma voor de kinderen van 1-4 jaar worden ook de ouders geraakt. Zij zien hoe hun kinderen veranderen en openbloeien. Veel ouders missen de basisvaardigheden om hun kinderen op te voeden. Er is hier speciale aandacht voor en ouders krijgen Bijbelse principes en handvatten aangereikt om hun kinderen op te voeden. De visie van het Philemon Project is, dat het evangelie delen in het Midden Oosten vooral gebeurd door middel van relaties – veilige relaties waarin zorg en warmte centraal staat. De families ervaren hierdoor dat er mensen zijn die werkelijk om hen geven en voor hen klaar staan en worden open om ook hun leven en zorgen te delen. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden om het bevrijdende evangelie van Jezus Christus dicht bij hen te brengen.

Meer informatie over het Philemon Project vindt u op de website van de GZB