Doel van de maand: project ‘Open je ogen, kom in actie voor christenen in Egypte’

In de vorige Onderweg heeft u kunnen lezen over het diaconale doel waarvoor de clubs in actie komen. Het project is een gezamenlijke actie van de HGJB en de GZB. Als diaconie sluiten we hier graag bij aan door dit project het doel van de maand te laten zijn.

De GZB steunt al jaren het werk in Egypte en werkt vooral samen met de Presbyteriaanse kerk, maar ook met de Koptisch-orthodoxe kerk. We willen hen bemoedigen en helpen om open gemeenten te zijn met oog voor de mensen om hen heen. Met het geld dat wordt opgehaald via het diaconale project ‘Open je ogen’, worden de volgende projecten gesteund:

Opleiden jonge predikanten

Het is ontzettend belangrijk dat er steeds voldoende nieuwe en goed opgeleide predikanten zijn. zendingswerker dr. Willem-Jan de Wit geeft daarom les aan een predikantenopleiding in Caïro. Er worden studiebeurzen verleend boeken gegeven aan jonge predikanten. Ook wordt mogelijk gemaakt dat studenten op praktische stage gaan: in gemeenten, maar ook in het ziekenhuis, de fabriek of de gevangenis. Zo worden ze beter toegerust voor hun toekomstige taak als predikant, midden in de samenleving.

Stichten van nieuwe gemeenten

De kerk wordt geholpen bij de bouw van nieuwe kerkgebouwen in de stad, maar ook bij de versterking van soms oudere en kleinere gemeenten op het platteland. Deze kleine gemeenten hebben vaak onvoldoende geld hebben om een eigen predikant volledig te betalen. De GZB kan dan tijdelijk bijspringen en het zo mogelijk maken dat toch een nieuwe predikant beroepen kan worden

Zorg kwetsbare mensen

Om diaconaal actief te zijn, hebben kerken geld nodig om bijvoorbeeld een verpleegkundige of oogarts te kunnen betalen die iedere week in de kerk gratis spreekuur houdt voor de wijkbewoners. Ook kan een gemeente worden geholpen om een naaicursus voor vrouwen of computerlessen voor jongeren op te zetten. Steeds wordt gekeken wat specifiek nodig is in de lokale situatie van de kerk.

Trainen van zondagsschoolleiders

Veel kerken organiseren een zondagsschool of een vakantiebijbelclub voor kinderen uit de wijk. Regelmatig komt het voor dat de kerk te klein is voor het aantal kinderen dat komt. Via een Egyptische organisatie steunt de GZB de training van zondagsschoolleiders. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze Bijbelverhalen aan kinderen kunnen doorgeven en hoe je hen actief betrekt bij de club.

Mocht u zelf ook een bijdrage willen leveren aan dit project, houdt dan de acties van de clubs in de gaten! U kunt ook een gift overmaken naar de diaconie op NL95 RABO 0345 2149 43 onder vermelding van “Egypte”.

Via deze link is verdere informatie over dit doel op te vragen in de vorm van een achtergrond artikel.

Heeft u een vraag voor de diakenen, of een mogelijk nieuw doel van de maand dan kunt u via dit formulier uw bericht versturen naar de Diakonie.