Doel van de maand oktober “Stichting Ontmoeting”

Het doel van de maand oktober, waarvoor we als diaconie een bedrag van 500 euro bestemmen, is Stichting Ontmoeting.
Stichting Ontmoeting verleent hulp aan dak- en thuislozen. De missie is onlangs verbreed naar ‘Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt’.

Voor het pastorale werk bij Ontmoeting wordt geen subsidie ontvangen.  Dit werk wordt dan ook bekostigd uit giften en collecten die Stichting Ontmoeting ontvangt.

Het pastorale werk bestaat uit diverse aspecten:

  • Het voeren van pastorale gesprekken;
  • Het houden van Bijbelstudies;
  • Het gratis verstrekken van Bijbels, dagboeken e.d.;
  • Het houden van laagdrempelige diensten op zondag waarbij gratis een lunch wordt aangeboden;
  • Het houden van laagdrempelige bijeenkomsten op 2e feestdagen, waarbij gratis een warme maaltijd wordt aangeboden;
  • Bezoeken afleggen om pastorale bijstand te verlenen in ziekenhuizen; gevangenissen en andere inrichtingen waar bezoekers van ons verblijven;
  • Het leiden van begrafenissen wanneer daar om verzocht wordt.

In 2017 kwamen er gemiddeld 25 bezoekers per zondagse dienst en 178 per feestdag. In totaal waren er in dit jaar meer dan 7.000 pastorale contacten.

Sinds 2002 worden de zondagse bijeenkomsten gehouden. Sindsdien zijn er ook een heel aantal mensen – de schatting loopt op tot rond de 30 personen – die doorgestroomd zijn naar diverse kerken terwijl zij voordien geen kerk (meer) bezochten.  De laagdrempelige diensten op zondag zijn opgezet om mensen met het evangelie in aanraking te brengen en om een ‘brug te slaan tussen de straat en de kerk’

Voor meer informatie over het werk van Stichting Ontmoeting verwijzen wij u naar de website: https://www.ontmoeting.org/

Mocht u een reactie willen geven op dit doel van de maand of u kent een goed doel dat mogelijk geschikt is om als doel van de maand gekozen te worden neemt u dan via onderstaand formulier contact op met de diakenen.Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.