Doel van de maand december “Stichting De Hoop”

Begin november was er een thema-avond bij de (mentor)catechese met als onderwerp “de diaconie.” Er werd een Bijbelse toelichting op armoede en rijkdom gegeven, de werkzaamheden van de diaconie zijn besproken en we hebben met elkaar en praktisch nagedacht over “hoe goed met je geld om te gaan.” Tot slot hebben de catechisanten meegedacht over de maanddoelen van de diaconie in de komende maanden. De volgende binnen- en buitenlandse doelen hebben de meeste stemmen gehaald: “Stichting de Hoop” en “Mercy Ships.”

Het doel van de maand december, waarvoor we als diaconie een bedrag van €500 bestemmen, is daarom “Stichting de Hoop.” Hieronder leest u meer over het werk van deze stichting.

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten, bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook verslaving kan in verschillende vormen aanwezig zijn en voor problemen zorgen waar je zelf niet meer uit komt. Wanneer dit speelt in je eigen leven of dat van de mensen om je heen, is het belangrijk om hulp te vinden die bij je past en er niet mee te blijven lopen.

Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden – net als bij andere instellingen – professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden toegepast. Maar er is meer. Het is de visie van De Hoop dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper.

Lang niet alle zorg die de cliënten krijgen wordt vergoed. Een voorbeeld daarvan zijn de werkervaringsplaatsen. En dat terwijl werkervaring uiterst belangrijk is. Zo bouwen cliënten weer een goed dagritme op én wordt de afstand tot een baan na de behandeling minder groot.

Een ander voorbeeld zijn de inloophuizen. Voor mensen die eenzaam zijn, psychische problemen of verslavingsproblemen hebben, of op straat leven, is er in Dordrecht en in Vlissingen een inloophuis van De Hoop. Vrijwilligers bieden de gasten een veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat gewenst is. Ook helpen zij gasten die vragen hebben over het netwerk van sociale regelgeving.  Ook voor een maaltijd kunnen bezoekers bij de inloophuizen terecht. Er wordt kort iets gedeeld uit de Bijbel en er is tijd voor gezellig contact. Ook is het mogelijk om te douchen of om kleding te laten wassen, haar te laten knippen en tweedehands kleding te ontvangen. Er is beperkte toegang tot internet en mensen kunnen bellen met instanties. Waar mogelijk worden mensen naar zorg geleid. In het Inloophuis vindt geen behandeling plaats.

De Hoop helpt!
Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org

Mocht u een reactie willen geven op dit doel van de maand of u kent een goed doel dat mogelijk geschikt is om als doel van de maand gekozen te worden neemt u dan via onderstaand formulier contact op met de diakenen.Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.