Het thema van de “Onderweg” editie van de maand april is  “K(r)oningsdag”..

Een thema wat uiteraard stil staat bij de komende Koningsdag en de gedenk- en viermomenten rond 4 en 5 mei. In de meditatie wordt stilgestaan bij de Kroningsdag van onze Heere en Heiland.

Met Pasen vierden we de dat Jezus is opgestaan uit de dood. Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel is gegaan. Daar mag Hij zitten aan de rechterhand van God. Met recht: Kroningsdag!

De Hemelvaart maakt ruimte voor het zendingswerk van de apostelen; de uitstorting van de Heilige Geest. Toch is het niet alleen terugkijken. Er is ook een ander aspect. Jezus zal, in de toekomst, op dezelfde manier terugkomen uit de hemel als Hij ernaar opgestegen is; op een wolk. Hij zal met grote macht terugkeren.

Uiteraard worden de komende kerkdiensten aangekondigd, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.

Hieronder kunt u de meest recente edities van ons kerkblad downloaden.

Voor een abonnement op of informatie over ons Kerkblad kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.