Onze gemeente is onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus ChristusKruis.

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden. Hij leefde het volmaakte leven, zoals God dat bij de schepping van de aarde heeft bedoeld. Het volmaakte leven is een leven waarin we God meer liefhebben dan al het andere in de wereld, en waarin we net zoveel van onze medemens houden als van onszelf.

God vraagt ons op dezelfde manier te leven, maar als we het volmaakte leven van Jezus vergelijken met ons eigen leven schieten we vaak tekort. We denken dat we alleen gelukkig worden wanneer we zelf de touwtjes in handen hebben. We vertrouwen op onze gezondheid, onze rijkdom of onze macht, maar merken ook heel vaak dat die kwetsbaar zijn. Ze kunnen ons ook heel onrustig maken omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Soms zitten we vast aan verslavingen. Zijn we afhankelijk geworden van alcohol, drugs, gokken of seks. En hoe vaak kijken we niet met een jaloerse blik naar wat andere mensen hebben of doen?

Dat we niet kunnen leven zoals God van ons vraagt, heeft grote volgen. Daardoor is onze relatie met God verstoord. Zelfs de dingen die we goed doen, kunnen dat niet compenseren. Om de relatie met God te herstellen hebben we genade nodig. God zelf geeft ons die genade. Hij kan dat omdat Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, tijdens zijn leven op aarde heeft geleden en aan het kruis is gestorven. Hij kreeg de straf die wij eigenlijk verdienden. waardoor wij worden vrijgesproken. Onze tekortkomingen zijn ons vergeven, de relatie met God is hersteld.

Maar God doet meer dan het vergeven van onze tekortkomingen. Hij wil ons iedere dag helpen om te ontdekken hoe we volgens Zijn plan kunnen leven. Na Zijn opstandig en Hemelvaart bidt Jezus hiervoor vanuit de Hemel. Jezus, die na drie dagen is opgestaan uit de dood, bidt voor ons in de Hemel. Ook heeft hij de Heilige Geest gestuurd. De Heilige Geest helpt ons, ieder persoonlijk, te ontdekken hoe we volgens Gods plan kunnen leven.

We worden hierin niet alleen geholpen door Jezus en de Heilige Geest, maar ook door elkaar. We vormen een gemeente. Als gemeente komen we iedere zondag samen. Ook doordeweeks ontmoeten we elkaar veel tijdens de vele activiteiten . Bij alle samenkomsten danken we God voor zijn Genade. Dat doen we door te zingen en te bidden. Ook lezen we uit de Bijbel, Gods Woord. Tijdens de kerkdiensten op zondag worden we hierin onderwezen door onze dominees.

Uiteindelijk willen we steeds meer in afhankelijkheid van God leven. Dat willen we, omdat Hij ons dan helpt te leven volgens Zijn plan. Dat is de enige manier waarop we echt gelukkig worden. De enige manier waarop onze diepste verlangens bevredigd worden.

Een leven zoals God dat heeft bedoeld, houdt ook in dat we zorg dragen voor elkaar. Binnen onze gemeente is er ruimte om lief en leed met elkaar te delen. Ons hart gaat uit naar mensen die het moeilijk hebben vanwege hun gezondheid, financiƫle situatie of iets anders. Daarmee willen we laten zien hoe groot de liefde van God voor ons is.

Ons grootste verlangen is dat ieder mens gaat zien hoe groot die liefde is en dat ze gaan geloven in de vergeving die dankzij Jezus mogelijk is. Daardoor vinden we niet alleen vrede en geluk voor dit leven, maar ook ons toekomstige leven. Dat begint na onze dood of wanneer Jezus terugkomt naar de aarde. Vanaf dat moment leeft iedereen, die in Jezus gelooft, in een volmaakte omgeving. We zijn dan voor altijd bij Hem.