Op Woensdag 22 november is er om 20.00 uur stemmingsvergadering in de Oude Kerk.

Dit is een besloten vergadering voor alleen stemgerechtigden (wijkgemeente 1).

Als u komt stemmen kunt u, naast uw eigen stem, voor maximaal twee andere lidmaten een stem uitbrengen. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.”