Stiltemoment in de stille week 

Op D.V. donderdag  29 maart wordt in de Oude Kerk een stiltemoment gehouden waarin we nadenken over het lijden van onze Heere Jezus.

Het thema is ‘Mensen rondom het kruis’. Woorden en liederen zijn afgestemd op dit thema.

De overdenking en de bijbellezingen worden verzorgd door ds H.I. Methorst.  Jongeren zorgen voor een muzikale bijdrage en natuurlijk zullen we ook met elkaar zingen, zowel oude als nieuwe liederen.

Ouderen, ouders, jongeren en kinderen, iedereen heel hartelijk welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het zal rond 20.30 uur afgelopen zijn.