<update maart 2019>
Het nieuwe orgel in de Nieuwe Kerk

Impressie toekomstige opstelling kerkzaal

We zijn er !!!

De orgelcommissie deelt u met grote dankbaarheid mee dat de orgelactie een geweldig succes is geworden.
We zouden de actie tot 6 april laten doorlopen, maar we kunnen u nu al meedelen dat de begroting rond is.
Onze dank gaat uit naar u, naar alle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat het College van Kerkrentmeesters afgelopen week de opdracht heeft kunnen verstrekken voor de plaatsing van het nieuwe orgel eind augustus, begin september. Ook past een woord van dank voor het gemeentelid die de toezegging deed de giften te verdubbelen.
In de komende periode zullen we als orgelcommissie achter de schermen de voorbereidingen treffen om de plaatsing van het orgel mogelijk te maken.
Ook zal het College van Kerkrentmeesters op korte termijn de verkoop van het huidige orgel definitief afronden.
Zodra er weer nieuws te melden valt uit de orgelcommissie dan hoort u dat. Zo zijn wij onder andere voornemens om te zijner tijd een rondleiding te organiseren met gemeenteleden in de werkplaats van de orgelbouwer.
Nogmaals heel hartelijk dank en u hoort van ons!
De orgelcommissie.