Geloofsopvoeding

In de Onderweg schreven we dat we in het komende seizoen, als er vraag naar is, een aantal opvoedingsavonden willen houden. We hebben nog veel plaatsen over.

Hebben jullie belangstelling, als ouder, als clubleider, mentorcatecheet? Geef dat, voor de zomervakantie, aan ons door via de mail.

Vermeld dan ook wel leeftijdscategorie de voorkeur heeft, 4-12 of 12-18 jaar.

Paul Vermeulen, pjvermeulen@hetnet.nl

Jaco van Hoorn, van-hoorn@planet.nl