Het nieuwe orgel in de Nieuwe Kerk

Er worden vragen gesteld op welke manier gemeenteleden mee kunnen doen aan de actie. Hieronder volgt beknopt de toelichting:

U kunt meedoen door een bedrag over te maken naar de rekening van de kerkrentmeesters:
NL 61 RABO 0345 2028 48; t.n.v. Hervormde Gemeente Nwk ad IJssel met daarbij de vermelding “Gift voor het nieuwe orgel”.

Impressie toekomstige opstelling kerkzaal

Van de orgelcommissie

Op de plannen voor het nieuwe orgel komen veel reacties en vragen: positieve én kritische. De orgelcommissie houdt de oren daarvoor open en verzamelde een aantal vragen. We leggen ze voor aan een van de orgeldeskundigen in onze commissie: Rob van Esseveldt. Hij is ook organist in onze gemeente.

Rob, is het een bijzonder orgel dat we hebben gekregen?

Het is niet heel bijzonder in de zin dat het een monumentaal, oud orgel is. Het is wel erg geschikt voor onze kerk. Het is een degelijk, echt “kerk”orgel, speciaal gemaakt om de gemeentezang te begeleiden. Ook wat betreft de afmetingen en de uitvoering van de kast past het goed in onze kerk. Bijzonder passend zou ik dus zeggen.

Gaan we erop vooruit?

Natuurlijk wel, anders zouden we er nooit aan begonnen zijn. Het orgel is – veel beter dan het huidige orgel – geschikt om de gemeente te begeleiden bij zowel een volle als een wat minder volle kerk. De klankondersteuning vanuit de zware tonen is in het ‘nieuwe’ orgel veel beter aanwezig. Er zitten ook veel meer registers op, zeg maar klanken van verschillende instrumenten, zoals een fluit, of een hobo.

Dat is het mooie van dit orgel. Het biedt de mogelijkheid om allerlei stijlen en genres weer te geven, die passen bij de inhoud en emoties van wat we zingen. De orgelklanken zijn ook levendiger en gevarieerder. Dat spreekt  – zo leert de ervaring – veel mensen aan, ook de mensen die iets minder houden van kerkorgelklanken.

Maar we willen toch ook andere instrumenten in de kerk?

Klopt, maar het één sluit het ander zeker niet uit. De combinatie piano en orgel wordt door veel mensen mooi gevonden. Dit orgel biedt daarvoor meer mogelijkheden. Maar ook andere instrumenten kunnen met dit orgel goed begeleid worden. En ook als organist heb ik er niets op tegen dat het orgel eens niet mee doet met de begeleiding.

Wat kost het om het orgel te plaatsen?

We hebben een begroting opgesteld, die nu uitkomt op zo ongeveer € 31.000 euro. Daarin zitten de kosten van plaatsing, het passend maken van de galerij boven, het afstemmen van het orgel op de ruimte (dat heet het ‘intoneren’), het demonteren van het huidige orgel en een aantal aanpassingen die het orgel beter bespeelbaar maken en die het orgel nog net iets beter doet klinken. We ontvangen binnenkort offertes van twee orgelbouwers. We kijken dan natuurlijk ook goed naar de kosten van die veranderingen en verbeteringen. Is dat werkelijk nodig en is dat het geld ook waard?

Maar toch, best wel veel geld…..

Dat is zo, maar we moeten een paar dingen niet vergeten. Als we een dergelijk orgel nieuw zouden laten bouwen dan zijn we al gauw zo’n  350.000 tot 400.000 euro kwijt. Dus we krijgen nu zo’n orgel voor een fractie van die prijs.

In de tweede plaats krijgen we een orgel dat na plaatsing weer up-to-date is, zowel technisch als wat onderhoud betreft. We kunnen weer jaren vooruit zonder groot onderhoud.

En ten derde heeft dit type orgel een lange levensduur.  Als God het geeft, hopen we tientallen jaren plezier te kunnen hebben van dit instrument. Als we dan kijken naar wat de kosten per jaar zijn, dan is het bedrag dat we er nu aan besteden beslist niet hoog. Ga maar na:  € 31.000 gedeeld door 40 jaar en gedeeld door 300 gemeenteleden is…..?

Per belijdend lid per jaar 2,60 euro ! . Verder zal het jaarlijkse onderhoud gewoon doorgaan zoals gewend en tegen dezelfde kosten als we van het huidige orgel gewend zijn.

Wat doen we met het huidige orgel?

Dat proberen we te verkopen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Er is door de ontkerkelijking en de afbraak van kerken een overschot aan tweedehands orgels. Voordeel van ons huidige orgel is wel dat het klein is; het is eigenlijk een soort kapelorgel. Daar is net wat meer belangstelling voor dan voor grotere kerkorgels. De minimum-optie is om de demontagekosten terug te krijgen. Dat lijkt vrijwel zeker mogelijk te zijn.

Als ik vragen heb, waar kan ik die kwijt?

Als het meer technische vragen zijn, vind ik het leuk om die te beantwoorden. Die kunnen dan naar rcjvanesseveldt@telfort.nl.   Voor wat meer algemene vragen: Dick Alblas is de voorzitter van de commissie (dalblas@solcon.nl/06-22553516) en de kerkrentmeesters, in de commissie vertegenwoordigt door Henric Doeven, weten natuurlijk  alles over de financiële kant van de zaak. Verder doet  Arjan Brussé nog veel in de externe fondsenwerving.

Dat adopteren van die pijpen is wel ingewikkeld…..

Is dat zo? Als u het ingewikkeld vindt mag u dat ook even vergeten hoor. . U kunt gewoon uw gift overmaken op rekening NL61 RABO 0345202848; .t.n.v. Hervormde Gemeente. U zet er bij dat het voor het orgel NK is en dat is alles.

Vindt u het wel leuk om uw gift te koppelen aan specifieke orgelpijpen of aan een register, maar weet u niet welke? Zet er dan bij: “Gift voor het nieuwe orgel”. Dan zoeken wij dat verder wel voor u uit en verzinnen we er als commissie wel een pijp van een bepaald register en van een bepaalde plaats in het orgel bij. Op het door u te ontvangen certificaat noemen we dan de specifieke pijp(en), want u mag natuurlijk zoveel pijpen adopteren als u wilt. Alle pijpen staan al in een adoptieregister gereed, dus dat is makkelijk kiezen.

Later demonstreren we u wel welke pijpen het geworden zijn aan de hand van het certificaat. En bent u een echte orgelliefhebber? Zet er dan maar bij wat u precies wilt hebben!

Ik weet eigenlijk niet eens goed wat een Borstwerk is en wat “acht voet” betekent?

Dat is voor nu een te lang verhaal. Ik zal er nog wel eens wat over schrijven in een van de komende nummers van “Onderweg”!

Bedankt Rob!