Op maandag 19 november organiseren de NPV, PCOB en Welzijn Zuidplas een themabijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’.
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Om eenzaamheid aan te kunnen pakken is het van belang dat duidelijk wordt wat eenzaamheid precies is en wat je er tegen kunt doen.
Freek van Holten, Manager NPV-Dichtbij, zal deze avond spreken over hoe je omgaat met eenzaamheid en hoe je eenzaamheid kunt voorkomen.
Van Holten werkt sinds juni 2014 bij de NPV, vanuit het landelijk bureau in Veenendaal. Naast de ondersteuning van 65 NPV-thuishulpgroepen en 75 kerkelijke thuishulpgroepen is hij sinds 1 januari 2018 ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van afdelingsbesturen.

De rol van de kerk

Eenzaamheid krijgt ook in de gemeente Zuidplas volop aandacht. Onder de naam ‘Zuidplas verbindt’ wil de gemeente inwoners, organisaties, kerken en bedrijven met elkaar verbinden om zo eenzaamheid aan te pakken. De thema-avond spitst zich toe op de taak en rol van kerken in het aanpakken van eenzaamheid. Het gesprek zal gaan over wat de kerk doet en wat de kerk nog meer kan doen.

Locatie en tijd

De avond wordt gehouden in Dorpshuis Swanla aan de Burgemeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen. Er is hier voldoende ruimte om te parkeren.
Om 20:00 uur zal de avond van start gaan, inloop vanaf 19:30 uur. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een drankje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel Oudijk (bestuur PCOB):0180 315839.