Op dinsdag 30 oktober jl. is in de leeftijd van 87 jaar overleden,  mevrouw Johanna Francina Jannigje Hendrika (Francien) Dekker-Wien. Sinds 23 januari 2009 weduwe van Gerardus Dekker.

Er is gelegenheid tot condoleren in uitvaartcentrum Van der Spek, Kerkhofpad 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel, D.V. maandag 5 november van 19.00 to 19.45 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. dinsdag 6 november om 10.00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum, waar voorafgaand aan de dienst er vanaf 9.30 uur eveneens gelegenheid is tot condoleren.

Aansluitend zal de begrafenis om 12.00 uur plaatsvinden op Rustplaats Molenlande, Molenstraat 141e te Monster.

Klik hier voor de rouwkaart die met toestemming van de familie op de website geplaatst wordt.