Onze gemeente beschikt vanaf 3 februari 2019 over een beveiligde digitale omgeving: de app chrch.

Chrch is een besloten platform waar gemeenteleden snel en makkelijk terecht kunnen voor het raadplegen van informatie, het luisteren van kerkdiensten en het contact leggen met andere leden.

Enerzijds is zo’n beveiligde digitale omgeving een wens, zo niet noodzaak, ingegeven vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het biedt een plek waar meer privacygevoelige informatie met elkaar gedeeld kan worden. Anderzijds past de ontwikkeling in deze tijdsgeest om naast offline ook online gemeente te zijn.

Open de flyer en lees hoe u de app chrch kunt downloaden.