Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond.

Ondertussen is er veel veranderd en is het land volop in ontwikkeling. Rwanda wil graag een voorbeeldland zijn in de regio. Opvallend is het hoge percentage jongeren. Maar liefst 76 procent van de bevolking is jonger dan 35 jaar! De kerk wil hen bereiken met de boodschap van Gods liefde. Dat kan niet zonder goed opgeleide predikanten en kerkleiders!
Met de GZB-voorjaarscollecte vragen we daarom steun voor het theologisch onderwijs van de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Helpt u mee?

Geef aan de collecte op 10 maart 2019  bij ons in de kerkdiensten of maak uw gift over op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘voorjaarscollecte’.

Alvast dank voor uw bijdrage.
Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Rwanda de website of klik hier voor de flyer van deze actie.