Vorming & Toerusting:

Op D.V. woensdag 3 en 10 april worden de avonden van geloofsopvoeding gehouden o.l.v. Leantine Dekker (HGJB).

Op de eerste avond zal het gaan over het voeren van geloofsgesprekken.
Op de tweede avond staat het thema ‘
 Christen in een niet-christelijke samenleving’ centraal. 
Binnen deze thema’s wordt aangesloten bij zowel de kinder-  als de tienerleeftijd.
De avonden worden gehouden in de Vluchtheuvel en duren van 20.00 tot 22.00 u. Om 19.45 staan koffie & thee klaar. 

Mocht je je nog niet hebben opgegeven en wil je alsnog aansluiten, geen probleem. Geef dat door aan Janine Doeven (henric.janine@gmail.com) of Paul Vermeulen (pjvermeulen@hetnet.nl).