Is vasten nog van deze tijd? Door Jezus’ offer is er geen verplichting meer om te vasten, maar het
Nieuwe Testament laat zien dat vasten een waardevolle toevoeging is voor je geloofsleven en je omgeving.
Wat is vasten?

Door te vasten zeg je tijdelijk ‘nee’ tegen je eigen verlangens en richt je je meer op God. Als je vast moet
je lichaam afkicken van een bepaalde gewoonte of zelfs verslaving. Hiermee geef je je afhankelijkheid
van God toe. En als je Hem opzoekt in gebed, zal Hij antwoorden (Jesaja 58:9).

Vanuit het panel Vorming en toerusten is een flyer opgesteld die hier nader op in gaat.