Bijna 300 wandelaars liepen op zaterdag 20 april 2019 de Paaswandeling door ons dorp: Weet je wel dat Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Geweldig weer voor een wandeling, prachtige en indringende uitbeeldingen van het Paasevangelie, stil staan bij wat het voor ons betekent….

Hieronder een aantal afbeeldingen om de “sfeer” nogmaals te proeven.

In groepjes de opdrachten lezen…..

Malchus wacht op de volgende groep wandelaars…

via het dienstmeisje in het paleis..

naar Petrus de visser van mensen op weg naar …

Pilatus die zijn hand wast in onschuld.

werd onderweg de betekenis van Pasen voor ons vandaag uitgelegd.

in de Lichtkring werd gezongen over de Opstanding.

om de wandeling te eindigen bij het lege graf en daarna Thomas getuigenis te horen!

Complimenten aan de organisatie van de Gideonontmoeting en de verschillende kerken.