Israël-avond op 15 mei a.s.

Vorig jaar vierden we met ca. 80 gemeenteleden dat Israël 70 jaar geleden werd gesticht.

Een wonder dat Israël te midden van alle vijandschap is blijven bestaan. Ds. Overeem legde uit hoe we vanuit de bijbel kunnen lezen over de onuitwisbare band tussen God en zijn volk, die voortduurt zolang de aarde zal bestaan..

Op 15 mei a.s. is er weer een Israël avond, om 20.00 uur in de Vluchtheuvel. Dr. M.J. Paul zal uitleggen wat de Bijbel ons nog meer leert over de toekomst van Israël. Dat is meer dan velen ooit hebben gedacht. Een toekomst, die ook ons raakt.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd.