Donderdag 18 juli is in de vergadering van ambtsdragers van wijk 1 en wijk 2 unaniem het besluit genomen om een beroep uit te brengen op ds. M. van Dam te Baarn.
Dominee Martin van Dam staat op dit moment in zijn 2e gemeente.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk op vrijdag 30 augustus, schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van wijkgemeente 2, Arjan Lagendijk.

Indien er geen bezwaren ingediend worden, zal Deo volente zondag 1 september het beroep officieel ingaan. Uiterlijk vrijdag 20 september zal dominee Van Dam zijn beslissing kenbaar maken.

Zondagochtend 15 september zal dominee Van Dam bij ons voorgaan. Na afloop van de dienst is er dan een kennismakingsmoment met de hele gemeente tijdens het koffiedrinken.

Gelijktijdig met het beroep vanuit onze gemeente is ook door een andere Hervormde Gemeente een beroep uitgebracht op deze predikant.

We zien uit naar de kennismaking en bidden voor dominee Van Dam en zijn gezin.