Op 26 november jl. heeft Ds en Mevr Sparreboom een kennismaking met onze gemeente meegemaakt.

Op Twitter deelt de beroepen predikant hoe zij samen deze dag beleefd hebben.

Laten we als roepende gemeente Ds. Sparreboom en zijn gezin gedenken in onze gebeden.

Aanstaande zondagmorgen zal hij de ochtenddienst in de Nieuwe Kerk leiden. Na afloop van deze dienst heeft de gemeente de gelegenheid om hen te ontmoeten tijdens het koffiedrinken na de dienst.