Zondag 3 november heeft de hoorcommissie een dienst beluisterd en kennisgemaakt met de te beroepen predikant en zijn gezin.

Donderdagavond 7 november is in de kerkenraadsvergadering de dienst, de preek en het kennismakingsgesprek besproken. Op basis daarvan heeft de wijkkerkenraad én de gecombineerde vergadering van wijk 1 en wijk 2 samen besloten om een beroep uit te brengen op dominee J.W. Sparreboom uit Sliedrecht.

Eventuele bezwaren tegen te gevolgde procedure kunnen tot uiterlijk 15 november worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Als er geen bewaren volgen, zal het beroep officieel ingaan op 16 november.
Zondagochtend 1 december zal dominee Sparreboom bij ons voorgaan. Aansluitend is er dan een kennismakingsmoment voor de gemeente.

We zijn dankbaar dat weer een beroep uit kunnen brengen en we bidden voor dominee Sparreboom en zijn gezin. 

Al het beroepingsnieuws van wijkgemeente 2 is te volgen op een aparte pagina op de website van onze gemeente. Hierin is o.a. ook de profielschets te lezen.