Over Gods gesprek met Job over het lijden en Jakobus’ medicijn
Dinsdagavond denken we met elkaar na over de zin van het lijden. Wat heeft het lijden in de wereld en juist in ons leven ons te zeggen en welke weg wijst de Heere ons daarbij. Deze tijd van crisis kan wel gezien worden als een weg van pijn en lijden. In het bijbelboek Job zien we Jobs worsteling met vragen rond het lijden en hoe God daarin met Job omgaat. In Jakobus 5 benadrukt Jakobus de kracht van het gebed in het lijden.

De bijbelstudie zal worden gehouden door Dick Alblas en begint om 20.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Lam.