De folder voor de pinkstercollecte is beschikbaar. U kunt deze hier bekijken.