Beste gemeente, 

Het afscheid van familie Methorst komt nu snel dichterbij. Helaas kunnen we niet op de gebruikelijke manier een afscheidsavond organiseren, maar gelukkig hebben we een alternatieve manier gevonden. U en jij worden allemaal uitgenodigd om op 12 juni persoonlijk bij de dominee en zijn gezin langs te gaan aan het J.F. Kennedyplantsoen.

Hoe? Waar? Wanneer?

Op 12 juni tussen 18:30 uur en 21:30 uur kunt u lopend of op de fiets bij de familie Methorst langsgaan en in een kort gesprek persoonlijk afscheid nemen. Aan het J.F. Kennedyplantsoen is een verplichte route uitgezet, waarbij we rekening houden met 1,5m afstand.

Voor degenen die slecht ter been zijn is er tussen 16:30 uur en 17:30 uur ook de mogelijkheid om met de auto langs te rijden. De bedoeling is dat u in de auto blijft en een kort moment in gesprek bent met de familie Methorst. Gezinnen met jonge kinderen worden gevraagd om zoveel mogelijk de eerste helft van de avond te komen en de overige gemeenteleden in de tweede helft van de avond.

Ter plaatse zijn er coördinatoren die u aanwijzingen geven over de te volgen route. Bij een te lange wachtrij kan gevraagd worden om op een later tijdstip terug te komen. Klik hier om de route kaart te zien.

Iedereen van harte welkom! Laten we er met elkaar een onvergetelijk afscheid van maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Blok (06-50663083) of Ivan Vermeulen (06-42861759)

Verder wijzen we u nog op de mogelijkheid om een bijdrage over te maken voor het afscheidscadeau namens de gemeente (via rekeningnummer: NL61 RABO 0345 2028 48 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Nieuwerkerk onder vermelding van: afscheid fam. Methorst). Dit kan nog tot uiterlijk woensdag 10 juni.