Huis van Hoop

Wij zijn als diaconie dankbaar dat het contract getekend is tussen Huis van Hoop en de gemeente Zuidplas. Zie voor meer informatie https://gouweijsselnieuws.nl/2020/07/16/ondertekening-van-contracten-huis-van-hoop-in-esse-zoom/ 

Binnen onze gemeente wordt er door een aantal sportieve gemeenteleden zoals u wellicht wel weet een sponsorfietstocht gehouden. Voor meer informatie of als u wilt sponsoren verwijzen wij u naar de site https://www.cycleforhope.nl/team/team-hvh-zuidplas 

Als Diaconie willen wij ook dit mooie werk in onze gemeente steunen. 

Stichting De Haven

Vanwege het niet doorgaan (in verband met corona) van een gemeente-avond over het werk van stichting de Haven en het belangrijke werk wat zij doen heeft de diaconie stichting De Haven als maanddoel in september aangewezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://dehaven.nl/ 

U kunt als gemeente ook zelf geld geven aan deze belangrijke organisatie die juist nu (financiële) hulp nodig heeft.

Namens de Diaconie