Afgelopen week is er voor meer dan € 600 aan (houdbare) goederen aan de Boodschappenkast en Zuidplas helpt gegeven met behulp van uw giften. Op verzoek van beide organisaties zijn bepaalde producten gekocht en op deze manier kunnen ze ook in de vakantieperiode met hun belangrijke werk blijven doorgaan. Het aantal aanvragen  blijft min of meer gelijk in vergelijking met het begin van de corona periode, echter veel particulieren en bedrijven schenken minder producten. In de komende weken / maanden zullen wij het werk van beide stichtingen blijven ondersteunen met uw giften.

Als er iets is waarbij we als diaconie u kunnen helpen stuur dan ook in de zomervakantie een mail naar: diaconie@hervormdnieuwerkerk.nl

Namens de Diaconie