Er is door de kerkenraden een nieuwe memo gepubliceerd n.a.v. de besluiten die genomen zijn in de vergadering van vrijdag 16 oktober jl. Hierin werd vastgesteld hoe we als gemeente omgaan met de aangescherpte maatregelen van afgelopen dinsdag.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.