In verband met het Coronavirus zijn alle kerkdiensten te volgen via internet. Daarnaast is er de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen na reservering, onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkt aantal plaatsen. Van de diensten worden hieronder kort van tevoren de links geplaatst naar de live streams van de beeld uitzendingen.

Reserveren: Klik hier om te reserveren voor de kerkdiensten van de eerstkomende zondag.

Dinsdag 20 april 2021
20:00 | Bijbelstudie livestream | dhr. H. Ockerse
Klik hier om naar de livestream te gaan
Thema: “Geloven in Delen” (n.a.v. Markus 6:34-44 en 1 Kon 17:10-15).

Zondag 15 april 2021
09:30 | Nieuwe Kerk | ds. D. Wolters te Vollenhoven
Klik hier voor de beeld- en luisterdienst (Volgt)
Klik hier voor de liturgie (Volgt)

09:30 | Oude Kerk | ds. J.W. Sparreboom
Klik hier voor de beeld- en luisterdienst (Volgt)
Klik hier voor de liturgie (Volgt)
Klik hier voor de Schatgraver (Volgt)

17:00 | Nieuwe Kerk | ds. T. Jacobs te Leiden
Klik hier voor de beeld- en luisterdienst (Volgt)
Klik hier voor de liturgie (Volgt)

18:30 | Oude Kerk | ds. E. van Wijk te Sprang
Klik hier voor de beeld- en luisterdienst (Volgt)
Klik hier voor de liturgie (Volgt)
Klik hier voor de Schatgraver (Volgt)

11.30 | Gideonontmoeting | R. Kuiper
Klik hier voor de livestream


Collectes
Klik hier om het collecte overzicht (april 2021) te openen

Webpagina Corona Crisis Team
Klik hier om de pagina van het Corona Crisis Team te openen om het protocol en de laatste memo in te zien.