De mei-collecte voor de GZB van D.V. zondag 9 mei augustus zal via Project 10-27 van de GZB bestemd worden voor noodhulp aan de vele duizenden vluchtelingen in Centraal-Afrika.
Voortdurend geweld door militante groepen kenmerkt de regio. De partners van de GZB doen wat ze kunnen om opgevangen vluchtelingen te helpen met een basispakket aan voedsel en huisraad. Waar vluchtelingen weer terug naar hun dorpen kunnen, worden pakketten met gereedschap en zaden uitgedeeld. De nood blijft echter onverminderd groot. Zie voor meer informatie https://www.project1027.nl/project/noodhulp-vlucht-centraal-afrika/  

Naast een financiële bijdrage vragen we u ook om gebed voor deze regio. U kunt uw gift eventueel ook overmaken naar de diaconie (NL95RABO0345214943) onder vermelding van ‘Noodhulp Centraal-Afrika’.