Klik hier om de eerste twee pagina’s van de nieuwsbrief te lezen.
Klik hier om de laatste twee pagina’s van de nieuwsbrief te lezen.

In deze nieuwsbrief leest u over het medische en missionaire werk in een land dat geteisterd wordt door armoede, geweld en allerlei ziektes en hoe de partnerkerk en onze zendingswerkers in deze omstandigheden verandering willen brengen en hoop willen bieden. Wij zijn dankbaar voor de steun van gemeenten, diaconieën en zendingsmaatjes, die bereid zijn bij te dragen in de missie door hun meeleven, meegeven en meebidden. Juist voor dit laatste vragen we uw dringende aandacht: gebed voor het werk en onze partners en de familie Godeschalk in Congo zeker in de huidige ingewikkelde veiligheidssituatie. Ook zouden wij uw gebed willen vragen voor ‘een goede landing’ van de familie Folmer, die onlangs terugkeerde naar Nederland.