Zondag 15 januari is de diaconiecollecte bestemd voor Hulp Oost-Europa. In deze
periode is er extra aandacht voor kwetsbare mensen in Oost-Europa die door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne geconfronteerd worden met armoede. Door middel van wintervoedsel-pakketten worden arme kwetsbare gezinnen in deze regio van basisvoedsel voorzien. Wij mogen onze ontvangen rijkdom delen en omzien naar de ander.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.