Thema: “Gebed zonder einde”

Het is een gebed zonder einde. Dat gebruiken we als iets maar niet afkomt, je blijft maar bezig en je krijgt het gevoel alsof het nooit gaat lukken. Misschien kan bidden voor jou zo voelen. Gebeurd er wel wat? Wat bid je eigenlijk als je gelooft en misschien nog belangrijker: wat geloof je als je bidt. En letterlijk genomen, wanneer is een gebed “af”, stopt een gesprek als je amen zegt?

Vanaf 11:00 uur staat de koffie klaar in de Gideonschool aan het Kroonkruid 107.
We beginnen om 11:30.