Het lijkt nog ver weg, maar de gemeentedagcommissie is al volop bezig met de voorbereidingen voor de Gemeentedag 2023. We kijken er naar uit het nieuwe kerkelijk jaar met de Gemeentedag te openen en daarbij veel deelnemers te verwelkomen. Noteer daarom alvast dat de Gemeentedag dit jaar op D.V. 16 september 2023 is (middag & begin avond).