Posts by hervormdnieuwerkerk

1120 van 79 items

Actie kerkbalans 2018

door hervormdnieuwerkerk

                    Ook dit jaar zal de actie kerkbalans weer gehouden worden. De actie loopt dit jaar van 14 t/m 28 januari 2018. Bijgevoegd ook de flyer van deze actie. De kerkrentmeester hebben een toelichting uitgewerkt waarop de giften ook belastingtechnisch een voordeel opleveren. Deze toelichting vindt u […]

Voor hetzelfde geld geeft u meer

door hervormdnieuwerkerk

Voor hetzelfde geld geeft u meer – Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geeft u de diaconie geregeld een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost? Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar […]

Gegevens uitvaart Lenie van Tilburg

door hervormdnieuwerkerk

Op 31 december jl. is geheel onverwachts overleden onze zuster: Leentje Cornelia van Tilburg-Lamens in de leeftijd van 62 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen maandag 8 januari 2018 van 10:00 tot 10:45 uur in het Kerkelijk Centrum aan de de J.A. Beijerinkstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Aansluitend wordt om 11:00 uur de […]

Informatieavond Pleegzorg

door hervormdnieuwerkerk

Informatieavond Pleegzorg Timon continueert SGJ Pleegzorg en is altijd op zoek naar christenen die interesse hebben om pleegouder te worden. Binnenkort organiseren we een informatieavond bij u in de buurt! Graag verzoeken we u, om in uw kerkelijke achterban de vraag naar nieuwe pleegouders bekend te maken. We zoeken in de regio Dordrecht in het brede […]

Nieuwsbrief Familie Godeschalk – december 2017

door hervormdnieuwerkerk

Opnieuw is er een nieuwsbrief van Mark en Corine Godeschalk | december 2017: In deze nieuwsbrief vertellen Mark en Corine over hun werk dat verplaatst wordt van Rwanda naar Congo. Er zal veel voor hen veranderen: Het land, de taal, de woonomgeving, het werk. Maar onze missie blijft hetzelfde: Gods liefde laten zien aan de mensen […]

Samen Kerst vieren op 2e Kerstdag

door hervormdnieuwerkerk

Met Kerst hoeft niemand alleen te zijn. Op 2e Kerstdag van 14.00-17.00 uur nodigen de gezamenlijke Nieuwerkerkse kerken iedereen uit om elkaar tijdens een gezellige kerstmiddag te ontmoeten in de ‘Vluchtheuvel’ aan de Kerkgang (Oude Dorp).  

Kerstnachtdienst

door hervormdnieuwerkerk

Ook dit jaar is er weer een Kerstnachtdienst in de Nieuwe kerk. Het thema van dit jaar is “Verrast door vreugde”. Want welke vreugde is er nu groter dan de komst van Jezus op aarde! Zo lang werd er al naar Zijn komst uitgekeken maar toch kwam het voor iedereen als een grote verrassing. Maria, […]

Kaarsjesavond in de Oude Kerk – 15-12-2017

door hervormdnieuwerkerk

Op 15 december van 17.00 tot 21.00 uur is tijdens de Kaarsjesavond op het Oude Dorp ook de Oude Kerk geopend voor publiek. Er is een orgelbespeling en om 19.30 uur is er een sing-in m.m.v. de Cantorij van de Prot. Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel o.l.v. Nelleke van den Berge-Duiser, met koor- en samenzang […]

Stemmingsvergadering kerkenraad Oude Kerk

door hervormdnieuwerkerk

Op Woensdag 22 november is er om 20.00 uur stemmingsvergadering in de Oude Kerk. Dit is een besloten vergadering voor alleen stemgerechtigden (wijkgemeente 1). Als u komt stemmen kunt u, naast uw eigen stem, voor maximaal twee andere lidmaten een stem uitbrengen. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.”