Posts by mverhage

2 items

Uitnodiging: Israël-avond

door mverhage

Israël-avond op 15 mei a.s. Vorig jaar vierden we met ca. 80 gemeenteleden dat Israël 70 jaar geleden werd gesticht. Een wonder dat Israël te midden van alle vijandschap is blijven bestaan. Ds. Overeem legde uit hoe we vanuit de bijbel kunnen lezen over de onuitwisbare band tussen God en zijn volk, die voortduurt zolang […]