Israëlszondag - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal