Herdenkingsdienst overledenen in het afgelopen kerkelijke jaar.