Aan de gemeenteleden wordt deze zondag een beroepingsbrief uitgereikt waarin de procedure wordt toegelicht rond het a.s. beroepingswerk. Klik hier om deze beroepingsbrief te downloaden.