Met catechese wordt geloofsopvoeding vanuit de kerk bedoeld. Vanaf eind september tot half maart zijn er wekelijks catechisaties voor jongeren, gesplitst in leeftijdsgroepen.  Tijdens de catechisatie worden verschillende onderwerpen van het geloof besproken. Op deze manier hebben de jongeren de mogelijkheid met de predikant, die de catechese leidt, in gesprek te gaan over vragen die zij hebben in hun geloofsleven. Wil je een keer een catechisatie bezoeken, je bent hartelijk welkom.

Voor vragen of opmerkingen kun je  terecht bij ds. Marchand: tel. (0180) 396095

Centrale gemeente:
De catechese voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar is centraal
Op maandagavond:     van 18.45 - 19.45 in het Kerkelijk Centrum

Wijkgemeente 1:
De volgende uren worden door ds. Methorst gegeven (0180-310602, himethorst@kliksafe.nl)
Op dinsdagavond: van 18.30 - 19.15 uur: jongeren van 16 en 17 jaar
van 19.15 - 20.00 uur: jongeren van 18 jaar en ouder
Plaats van samenkomst is de consistorie van de Oude Kerk.
Wijkgemeente 2:
De volgende uren worden door ds. Marchand gegeven: (tel:(0180) 396095, marchandnieuwland@hotmail.com)
Op dinsdagavond: van 19.00 - 19.45 uur: jongeren van 16 en 17 jaar
Op zondagavond: van 20.00 - 21.30 uur Belijdeniskring
van 18.30 - 20.30 uur Catechese voor jongeren van 18 jaar en ouder, geregeld eenmaal in de maand
Plaats van samenkomst is het Kerkelijk Centrum.

Belijdeniscatechisatie:
Jongeren en ouderen, die belijdenis willen doen, kunnen de belijdeniscatechisatie volgen. In het voorjaar is er dan een kerkdienst waarin zij publiekelijk belijdenis van hun geloof doen. Ze mogen daarna ook aan het Heilig Avondmaal deelnemen.

Wie de belijdeniscatechese willen volgen kunnen contact opnemen met hun wijkpredikant:


Huwelijkscatechese:
We vinden het als kerkenraden belangrijk dat degenen die binnenkort gaan trouwen, toegerust het huwelijk beginnen. Daarom is er in de komende winter huwelijkscatechese. In vijf avonden staan we stil bij thema’s als: bijbelse lijnen rond het huwelijk, communicatie, seksualiteit en huisgodsdienst. Ds en mevrouw Methorst hopen deze toerusting D.V. in februari 2017 te verzorgen, op de woensdagavonden, in de pastorie. Degenen die binnenkort gaan trouwen (of pas getrouwd zijn) zijn van harte welkom!
Een mailtje of een telefoontje naar de pastorie is voldoende om je aan te melden.
(0180) 310602, himethorst@kliksafe.nl