Met catechese wordt geloofsopvoeding vanuit de kerk bedoeld. Vanaf eind september tot half maart zijn er wekelijks catechisaties voor jongeren, gesplitst in leeftijdsgroepen.  Tijdens de catechisatie worden verschillende onderwerpen van het geloof besproken. Op deze manier hebben de jongeren de mogelijkheid met de predikant, die de catechese leidt, in gesprek te gaan over vragen die zij hebben in hun geloofsleven. Wil je een keer een catechisatie bezoeken, je bent hartelijk welkom.

Voor vragen of opmerkingen kun je  terecht bij ds. J.W. Sparreboom: tel. 06-23735985.

Centrale gemeente:
De catechese voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar is centraal. Te beginnen op maandagavond 21 september verwachten we alle tieners van 12-15 jaar voor de Follow-Me-catechese.
De inleiding wordt in de kerkzaal gehouden, vervolgens verspreiden we ons in groepen in het kerkgebouw.
Op maandagavond:     van 18.45 - 19.45 in het Kerkelijk Centrum

Wijkgemeente 1:
De volgende uren worden door ds. D. van der Kraan gegeven. Vanaf dinsdagavond 22 september verwachten we alle jongeren van 16 en 17 jaar en van 18 jaar en ouder in de Vluchtheuvel.
Op dinsdagavond: van 18.30 - 19.15 uur: jongeren van 16 en 17 jaar (1e groep).

van 19.15 - 20.00 uur: jongeren van 18 jaar en ouder (2e groep).

Plaats van samenkomst is de Vluchtheuvel
Wijkgemeente 2:
De volgende uren worden door ds. J.W. Sparreboom: (tel: 06-23735985). Vanaf dinsdagavond 22 september verwachten we alle jongeren van 16 en 17 jaar in het Kerkelijk Centrum. Ik zie er naar uit om met jullie wekelijks onderweg te gaan.
Op dinsdagavond: van 19.00 - 19.45 uur: jongeren van 16 en 17 jaar
Plaats van samenkomst is het Kerkelijk Centrum aan de J.A. Beijerinkstraat 53.

Belijdeniscatechisatie:
Jongeren en ouderen, die belijdenis willen doen, kunnen de belijdeniscatechisatie volgen. In het voorjaar is er dan een kerkdienst waarin zij publiekelijk belijdenis van hun geloof doen. Ze mogen daarna ook aan het Heilig Avondmaal deelnemen.

Wie de belijdeniscatechese willen volgen kunnen contact opnemen met ds. J.W. Sparreboom, telefoon 06-23735985.


Huwelijkscatechese:
We vinden het als kerkenraden belangrijk dat degenen die binnenkort gaan trouwen, toegerust het huwelijk beginnen. Mocht je meer informatie wensen of aan deze vorm van catechese deel willen nemen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Ds. J.W. Sparreboom. Degenen die binnenkort gaan trouwen (of pas getrouwd zijn) zijn van harte welkom!
Een telefoontje naar de pastorie is voldoende om je aan te melden.
(tel: 06-23735985).