Vanaf december 1993 is er in Nieuwerkerk een werkgroep actief die zorgt voor de christenen in een deel van de Unter-Karpaten.

Het gebied ligt nu in Oekraïne, vroeger behoorde het bij Hongarije.
Door de Sovjet-Unie is het gebied in 1945 geannexeerd en bij Oekraïne gevoegd.

In 1989, bij de omwenteling, werd het gebied niet teruggegeven aan Hongarije.
Het Hongaarse deel werd en wordt nog steeds enigszins gediscrimineerd.

De Unter-Karpatenwerkgroep verzorgt diverse hulptransporten, met o.a. Bergdorp-kleding_uitdelen_2kleding, meubels en zeeppoeder om de armste bewoners van de Unter-Karpaten te helpen, met name de (alleenstaande) ouderen en de grote (zigeuner)gezinnen. Dit gebeurt sinds 2002 in het kader van St. Armenhulp, een samenwerkingsverband van diverse werkgroepen in Nederland. In Oekraïne is dit een officiële stichting, waarvan ds. Sándor, die jarenlang zigeunerpredikant geweest is, de directeur is; maar wel een directeur die dag en nacht in touw is om alle goederen ter bestemder plekke te brengen en alle zaken te regelen.

In diverse dorpen wordt diaconaal, en tegelijk ook pastoraal werk gedaan door diaconale werksters, vrouwen die mensen (veelal ouderen) bezoeken en hen ook pastoraal ondersteunen.

Twee keer per jaar, in oktober en maart, is er een kledinginzamelingsactie in de Vluchtheuvel bij de Oude Kerk. De hulp is in de huidige oorlogstijd in Oekraïne zeer hard nodig, daar de economische situatie zeer verslechterd is; het geld is sterk ontwaard en met name de eerste levensbehoeften worden steeds duurder.

De werkgroep werkt onder de paraplu van de landelijke stichting HOE (Hulp Oost-Europa).

Men verkrijgt geld via collectes, spaaracties, rommelmarkt en giften.

Wilt u een gift (aftrekbaar van de belasting) geven, maak dan een bedrag over via NL36RABO0396205801 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel inzake Unter-Karpatenwerkgroep.

Naast geld en goederen hebben deze mensen voortdurend uw gebed nodig.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.
    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.