Informatie over kringen
Binnen onze gemeente zijn ongeveer 20 zogenaamde kringen, waar gemeenteleden elkaar thuis of ergens anders ontmoeten om samen te spreken over het geloof, over de Bijbel en samen te bidden.

Gemeente in het klein
Het is mooi om te zien dat tussen kringleden vriendschappen ontstaan en dat het mogelijk blijkt om in de kring open en eerlijk te spreken over dingen, die spelen. Zo kunnen kringleden met elkaar mee leven. Voor veel deelnemers is de kring een erg belangrijk onderdeel van het gemeenteleven.

Verschillen tussen kringen
Kringen kennen verschillen, omdat sommige vooral jonge mensen en andere oudere gemeenteleden of juist gemixte groepen hebben. Soms zien we kringen waarin deelnemers uit één wijk komen, maar de meeste kringen kennen leden uit beide wijken. Ook de werkwijze verschilt wel iets, veel kringen hebben roulerende gespreksleiders of inleiders maar niet allemaal; het gaat zoals de kring dat wil.

Eén thema
In de kringen behandelen we een gemeenschappelijk thema, waaraan ook in de kerkdiensten en op andere plaatsen, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, aandacht wordt besteed.

Aansluiten bij een kring
Inmiddels zijn tussen de 200 en 250 gemeenteleden bij een kring aangesloten. Als u ook belangstelling hebt, dan kunt u contact opnemen met de ouderlingen Vorming en Toerusting,

In overleg met u of jou zoeken we een passende kring.

Gebedskring
Overigens, goed om te melden dat er ook een gebedskring is. Wil je daar meer over weten, mail dan naar gebed@hervormdnieuwerkerk.nl of naar Wim Palsgraaf.

Thema seizoen 2023-2024
Het jaarthema voor dit seizoen is ‘de kracht van het gebed’. Wij geloven dat van het gebed veel kracht uitgaat en we zien dat ook in de Bijbel. Aan de hand van het boekje van Ds. H.J. van der Veen, getiteld Opgeheven handen en aan de hand van preeksamenvattingen met vragen bespreken we verschillende aspecten van het gebed. Daarnaast zullen we in de kringen het samen bidden (be-) oefenen.

De preeksamenvattingen en ander ondersteunend materiaal zijn te vinden onder het tabblad gemeentegesprekken (of klik hier).