Informatie over kringen
Binnen onze gemeente zijn ongeveer 20 zogenaamde kringen, waar gemeenteleden elkaar thuis of ergens anders ontmoeten om samen te spreken over het geloof, over de Bijbel en samen te bidden.

Gemeente in het klein
Het is mooi om te zien dat tussen kringleden vriendschappen ontstaan en dat het mogelijk blijkt om in de kring open en eerlijk te spreken over dingen, die spelen. Zo kunnen kringleden met elkaar mee leven. Voor veel deelnemers is de kring een erg belangrijk onderdeel van het gemeenteleven.

Verschillen tussen kringen
Kringen kennen verschillen, omdat sommige vooral jonge mensen en andere oudere gemeenteleden of juist gemixte groepen hebben. Soms zien we kringen waarin deelnemers uit één wijk komen, maar de meeste kringen kennen leden uit beide wijken. Ook de werkwijze verschilt wel iets, veel kringen hebben roulerende gespreksleiders of inleiders maar niet allemaal; het gaat zoals de kring dat wil.

Eén thema
In de kringen behandelen we een gemeenschappelijk thema, waaraan ook in de kerkdiensten en op andere plaatsen, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, aandacht wordt besteed.

Aansluiten bij een kring
Inmiddels zijn tussen de 200 en 250 gemeenteleden bij een kring aangesloten. Als u ook belangstelling hebt, dan kunt u contact opnemen met de ouderlingen Vorming en Toerusting,

In overleg met u of jou zoeken we een passende kring.

Gebedskring
Overigens, goed om te melden dat er ook een gebedskring is. Wil je daar meer over weten, mail dan naar gebed@hervormdnieuwerkerk.nl of naar Wim Palsgraaf.

Thema seizoen 2022 – 2023
Het jaarthema voor het komende seizoen is ‘volharden’. Het gaat in de eerste plaats over: hoe volhouden wij vol in het geloof. Hoe lopen wij onze levensweg, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof? Maar daarnaast hebben we soms ook met andere dingen vol te houden. Bijvoorbeeld in omzien naar elkaar. We leren aan de hand van Hebreeën 11 van mensen uit het Oude Testament, die ons hierin voor gingen. Hierbij gebruiken we het boekje ‘Volharden’ van ds. L.W. den Boer, ds. G.J. Mink, ds. J.W. Sparreboom en ds. H.J. van der Veen.

Ondersteunend materiaal
In de kringen gaan we in op preken, waarvan preeksamenvattingen en vragen en opdrachten hieronder zijn te downloaden.

Datum preek Geloofsheld Downloads
2022-06-06 H1 - Hebreeën 10 (inl.)  Samenvatting / Luisterdienst
2022-06-19 H2 - Abel  Samenvatting / Luisterdienst
2022-07-17 H3 - Henoch  Samenvatting / Luisterdienst
2022-09-04 H4 - Gideon  Samenvatting / Luisterdienst
2022-10-02 H5 - Abraham (I)  Samenvatting / Luisterdienst
2022-10-09 H6 - Sara  Samenvatting / Luisterdienst
2022-10-16 H7 - Noach  Samenvatting / Luisterdienst
2022-11-20 H8 - Abraham (II)  Samenvatting / Luisterdienst
2023-01-15 Izak  Samenvatting / Luisterdienst
2023-02-05 Jacob  Samenvatting / Luisterdienst