Iedere zondagmorgen, is er oppas in de Nieuwe Kerk. Bij speciale diensten zoals Themadiensten of Avondmaalsdiensten is er ook ’s middags oppas. Er zijn verschillende groepen:

Babygroep: Deze groep is voor kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar in zaal 1. Er zijn speelkleden en er is speelgoed. Daarnaast is er ruimte voor enkele kinderwagens. Het geven van flesjes is gezien de bezetting niet mogelijk. Er wordt door de moeders van de kinderen om de beurt opgepast.

Speelgroep: Deze groep is voor kinderen van 1 tot 4 jaar in zaal 2. Er is volop speelgoed en een map met kleurplaten voor de oudsten. Komt je kind geregeld en sta je nog niet op het rooster, dan hoor ik het graag. Als we met elkaar de zorg delen is het goed te doen.oppas

Voor beide groepen geldt dat er een logboek ligt, waarop bij binnenkomst de naam en eventuele bijzonderheden van de kinderen vermeld moeten worden, zodat bij calamiteiten duidelijk is welke kinderen er aanwezig zijn.
We vragen de ouders om zelf verschoningsspullen en een eventueel hapje of drankje, voorzien van naam, mee te geven.

Vertelgroep: Iedere zondagmorgen zijn de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool welkom in de ‘vertelgroep’. Tot de preek blijven de kinderen in de kerk en tijdens het voorspel van de psalm, die voor de preek wordt gezongen, gaan ze naar beneden naar zaal 3. Eén van de medewerkers staat bovenaan de trap om de kinderen op te vangen en naar beneden te begeleiden. De namen van de kinderen worden op een namenlijst ingevuld, zodat bij calamiteiten duidelijk te zien is welke kinderen er aanwezig zijn. We zingen met elkaar het ‘Onze Vader’. Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld. We gaan daarna met elkaar gaan knutselen of een spel spelen. Er gaat een spaarpotje rond, waar we nieuw materiaal van kunnen kopen en zo nu en dan een leuke verrassing voor de kinderen. Voor het uitspreken van de Zegen komen de kinderen van de vertelgroep weer terug in de kerkzaal. Natuurlijk mogen ze hun gemaakte werkje of kleurplaat meenemen! Tijdens de themadiensten is er in de middagdienst ook een bijeenkomst voor de kinderen. Dit staat dan extra vermeld in de kerkbode. Er ligt dan een mooie kleurplaat klaar.

De contactpersoon voor de oppas is Arianne Graafland (oppasnieuwekerk@hervormdegemeente-nieuwerkerkaandenijssel.nl). Zij maakt het rooster voor alle groepen en regelt de baby- en speelgroep.