De vrouwengesprekskring komt om de 14 dagen bij elkaar in de Vluchtheuvel, op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We behandelen de bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. Deze gaan dit seizoen over Jeremia. Het gaat om 10 bijbelstudies.

Verder zijn er ook regionale en landelijke bijeenkomsten zoals bondsdag in september en vrouwendagen in het voorjaar.

De data voor dit seizoen zijn:

september 2018: 17 (eerste bijbelstudieavond) en 27 (Bondsdag).
oktober 2018: 1, 2 (regioavond), 15 en 29.
november 2018: 12 (spreker over de Bijbelse schilderijen van Rembrandt) en 26.
december 2018: 17 (kerstavond in KC met mannenvereniging).
januari 2019: 7  (jaarvergadering) en 21.
februari 2019:  4 en 18 (nader in te vullen).
maart 2019: 4, 18 en 28 (themaochtend).
april 2019: 1, 9 (regioavond) en 15 (paasavond).
mei 2019: 13 (afsluiting).

In juni of juli koffieochtend.

Er bestaat ook een eigen Facebookpagina.

Voorzitter:                                          Secretaresse:
Lia van Erk- van Wingerden               Corrie Mouw-Grootendorst
Van "t Hoffstraat 11,                           Pr. Beatrixstraat 12,
2912 BJ  Nieuwerkerk a/d IJssel        2911 AL Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-319214                                     0180-399700